BEZ PESTICÍDOV

PESTICÍDY

Čo sú pesticídy?

Pesticídy sú prípravky, ktoré slúžia na potláčanie chorôb a škodcov na rastlinách, v skladoch, bytoch, a ďalších priestoroch. Ich hlavnou zložkou je účinná látka, ktorá má špecifický mechanizmus účinku pôsobiaci na konkrétneho škodlivého činiteľa. Táto účinná látka môže byť syntetického pôvodu, alebo je v niektorých prípadoch získavaná z prírodných zdrojov. Dnes je bežný človek rezíduám (zvyškom) pesticídov denne vystavený konzumáciou poľnohospodárskych produktov.

Ako sú pesticídy nebezpečné?

Do súčasnosti bola popísaná celá rada negatívnych účinkov pesticídov na ľudské zdravie. Niektoré pesticídne látky sú dávané do priamej súvislosti so vznikom rôznych typov rakoviny, negatívne pôsobia na vývoj ľudského plodu, a majú dokonca vplyv na plodnosť žien i mužov. Rezíduá pesticídov v potravinách sú zodpovedné tiež za rôzne alergické reakcie, dýchacie ťažkosti, nežiaduce prejavy na koži, majú negatívny vplyv na funkciu nervovej sústavy, a to ako u dospelých, tak i u detí.

Dali by ste si chemický koktail?

Maximálne prípustné limity rezíduí pesticídov stanovuje zákon a smernice EÚ a sú v ovocí a zelenine pravidelne kontrolované Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou (SZPI). Vo väčšine prípadov sú tieto limity síce producentmi dodržané, alarmujúce je však zistenie, že vo vzorkách pribúda zmes troch a viac pesticídov, hoci každý z nich sám o sebe spĺňa zákonný limit.
Tabuľky SZPI za rok 2018 odhalili, že použitie troch a viac pesticídov súčasne, je stále častejšie. Extrémne prípady (a nie sú bohužiaľ výnimočné) ukázali vo vzorkách dokonca rezíduá viac ako dvadsiatich druhov pesticídov súčasne! Oproti roku 2017 sa tiež zdvojnásobil počet vzoriek obsahujúcich viac ako osem nálezov. Odhadnúť účinky chemických koktailov, ktorých takto môže vzniknúť nespočet, vyžaduje nesmierne zložité výskumy, nikto totiž nedokáže vopred určiť presné dopady na ľudské zdravie.

Ako žiť bez pesticídov?

BIO produkty alebo dojčenská výživa musí spľňať veľmi prísne kritériá, čo sa týka (ne) obsahu rezíduí pesticídov. Na našom trhu nájdete však aj ďalšie produkty, ktoré zodpovedajú týmto prísnym parametrom, hoci certifikáciu BIO nemajú. Spoznáte ich podľa označenia Bez pesticídov. Zeleninu s týmto logom stretnete nielen na farmárskych trhoch, ale novo aj v niektorých obchodných reťazcoch. Môžete si byť istí, že napríklad paradajky, ktoré nesú túto certifikáciu, ponúkajú maximum výživných látok, ale neobsahujú žiadne rezíduá nebezpečných pesticídov.

Zelenina bez pesticídov po celý rok?

Pesticídy sú prípravky, ktoré slúžia na potláčanie chorôb a škodcov na rastlinách, v skladoch, bytoch, a ďalších priestoroch. Ich hlavnou zložkou je účinná látka, ktorá má špecifický mechanizmus účinku pôsobiaci na konkrétneho škodlivého činiteľa. Táto účinná látka môže byť syntetického pôvodu, alebo je v niektorých prípadoch získavaná z prírodných zdrojov. Dnes je bežný človek rezíduám (zvyškom) pesticídov denne vystavený konzumáciou poľnohospodárskych produktov.

Kde nás nájdete?

Zeleninu bez pesticídov pestujeme tu
Bez pesticídov © 2020

Kontakt

Telefon
+421 902 332 332
E-mail
info@farmakamenicany.eu